Център СПЕКТЪР

Център СПЕКТЪР
Център СПЕКТЪР
Център СПЕКТЪР

Основен обект на детската психиатрия и детската психология е развитието, неговите сфери, търсенето на съществените обстоятелства причиняващи, поддържащи и стимулиращи различните трудности, особености и постижения в развитието на детето.  

Приемайки развитйната проблематика като нарушение на функционирането на детето златен стандарт в практиката е т. нар. ОЦЕНКА НА РАЗВИТИЕТО.

Оценката на развитието е комплексен диагностичен процес, който включва няколко срещи в различно време, на различно място от различни специалисти и има за цел да опише максимално способностите, дефицитите и характеристиките на развитието на детето (комуникативни, социални, когнитивни, интелектуални и поведенчески особености).  Оценката на развитието служи за база на последващите терапевтични интервенции и сравнение с предходни или следващи оценки.

Оценката на развитие се състои от:

1.    Събиране на данни за развитието на детето (попълване на въпросник от родителите);

2.    Консултация с детски психиатър и наблюдение на поведението и комуникацията на детето и родителите в една среща.

3.    Специализирано психологично изследване на детето в две отделни срещи.

4.    Заключителна среща, където на приемлив език на родителите се дават обяснения за характеристиките на развитието на детето, известните причини за състоянието, доказателствата за заключението на екипа, препоръки за стимулиране на дефицитите от други специалисти и по-успешни методи на родителстване, нужда от други изследвания/процедури и консултации с медицински/немедицински специалисти.

Следвайки стандартите, Център СПЕКТЪР предлага следния избор пред родителите -

·    Първична консултация, в рамките на 30 мин, където специалистите се ориентират в дефицитите на детето и преценят нуждата от оценка на развитието, дават основни насоки на родителите или

·      Оценка на развитието на детето.

Ние Ви предлагаме най-добрата диагностика и терапия на родители и деца с аутизъм, хиперактивност, дефицит на вниманието, дислексия, трудно проговаряне, поведенчески проблеми, тревожност, тикове. 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg